Citat.rs » Citati » Vuk Stefanović Karadžić
Vuk Stefanović Karadžić

"Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…"


Dodato : 06.Nov.2014

Vuk Stefanović Karadžić

"Čovek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja: u besu, u bogatstvu i u pijanstvu."


Dodato : 06.Apr.2014

Vuk Stefanović Karadžić

"Ako zlo neće od tebe, a ti beži od njega."


Zlo
Dodato : 06.Apr.2014

Vuk Stefanović Karadžić

"Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada."


Dodato : 06.Apr.2014

Vuk Stefanović Karadžić

"Ako ne počneš, nećeš ni završiti."


Dodato : 06.Apr.2014

Vuk Stefanović Karadžić

"Ako činiš dobro, ne udaraj u veliko zvono."


Dodato : 06.Apr.2014

Vuk Stefanović Karadžić

"Ako svako uradi onoliko koliko je sposoban, neće narod propasti."


Dodato : 06.Apr.2014

Vuk Stefanović Karadžić

"Ko vraga svećom traži, taj će ga i naći."


Zlo
Dodato : 06.Apr.2014

Vuk Stefanović Karadžić

"Tuga i ljubav ne mogu se sakriti."


Dodato : 06.Apr.2014

Vuk Stefanović Karadžić

"Ko priznaje, pola mu se prašta."


Dodato : 06.Apr.2014

Citati kategorije

  • Poslednje dodato
  • Sad se čitaju
  • Najčitaniji citati
  • Slučajan izbor

Oglasni prostor